088 9000 535 Maak een afspraak


Wat moet u doen als u een klacht heeft?

Als u om wat voor reden dan ook niet tevreden bent, laat het ons dan weten. Bespreek eerst de klacht met de direct betrokkene of diens verantwoordelijke. Er kan sprake zijn van een misverstand en dan zoeken we graag naar een oplossing. Indien u uw klacht niet met de betrokkene kunt of wilt bespreken, kunt u zich wenden tot de klachtencoördinator van de betreffende vestiging.

De klachtencoördinator helpt u bij het zoeken naar een bevredigende oplossing voor uw klacht en informeert u over het klachtenproces. Bij de klachtencoördinator kunt u ook terecht voor al uw vragen omtrent klachten.

U kunt contact opnemen met de klachtencoördinator door het klachtenformulier in te vullen of te mailen naar: klachten@bergmanclinics.com.
U ontvangt binnen 3 werkdagen een reactie van de klachtencoördinator.

Als u er met overleg niet uitkomt

Indien u er met de klachtencoördinator niet uitkomt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Klachtencommissie. Bergman Clinics heeft een onafhankelijke klachtencommissie, die klachten van patiënten onderzoekt en er een uitspraak over doet. Daarnaast is Bergman Clinics als lid van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) aangesloten bij de erkende Geschillencommissie ZKN.

Hieronder treft u onze klachtenfolder aan en tevens het reglement van de klachtencommissie. Een eventuele klacht voor de klachtencommissie kunt u schriftelijk indienen bij de secretaris van de klachtencommissie. Dit kan per e-mail (klachtencommissie@bergmanclinics.com) of per post:

Bergman Clinics
t.a.v. Secretaris Klachtencommissie
Postbus 5323
1410 AH Naarden

Bekijk hierboven de klachtenfolder of klik hier.
De algemene voorwaarden opgesteld door de ZKN worden door Bey by Bergman Clinics in acht genomen, klik hier voor de algemene voorwaarden.

Het reglement klachtencommissie kunt u hier vinden.
Meer informatie over de geschillencommissie kunt u hier vinden.
Neem contact op of bekijk onze vestigingen