Informatie gevonden of heb je nog vragen?

Dr. Herbert van den Berge

KNO-arts
BIG-nummer: 59019916901

Herbert van den Berge (1958) is KNO-arts en heeft als superspecialisatie het corrigeren van neuzen. Hij behaalde in 1983 zijn artsdiploma en promoveerde in 1990. De opleiding tot KNO-arts te Maastricht, met een arts-assistentschap in Oxford, werd afgerond in 1989. Na een jaar als juniorstaflid in het academisch ziekenhuis in Maastricht te hebben gewerkt vestigde hij zich als KNO-arts in het MCL te Leeuwarden.

Dokter van den Berge werkt in een vakgroep  van 7 KNO-artsen, 2 chef de cliniques, een AIOS, een ANIOS en twee arts-onderzoekers  waarbij hij tevens verantwoordelijk is voor de opleiding van nieuwe KNO-artsen, dit in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Groningen. Sinds 1990 heeft hij zich toegelegd op de correctie van neuzen, zowel voor wat betreft de verbetering van de functie als verbetering van de vorm, hij heeft dus een zeer grote ervaring op dit gebied. Hij heeft daarvoor vele (internationale) cursussen gevolgd en bezocht meerdere gerenommeerde neuschirurgen in binnen- en buitenland. Per jaar voert hij zo’n 200 neuscorrectie per jaar uit

Door zijn achtergrond als KNO-arts heeft hij veel ervaring op het gebied van de functie van de neus, een belangrijk aspect bij het uitvoeren van neuscorrecties. Hij heeft zich speciale en unieke technieken eigen gemaakt om ook lastige correcties uit te kunnen voeren. Door het langdurig vervolgen van zijn patiënten (ten minste 10 jaar) heeft hij veel ervaring opgedaan op het gebied van de lange termijn resultaten van neuscorrecties, een aspect dat hij erg belangrijk vindt.

Hij is voor de neuschirurgie een bovenregionale functie gaan vervullen waarbij collega KNO-artsen uit Friesland, Groningen en daarbuiten, patiënten naar hem verwijzen. Zijn werk kenmerkt zich door betrokkenheid, zorgvuldigheid, en professionaliteit.  Hij heeft meer dan twintig wetenschappelijke publicaties in nationale en internationale tijdschriften op zijn naam staan. Hij is ondermeer lid van Nederlands KNO-vereniging, de European Academy of Facial Plastic Surgery en de European Rhinological Society.

Dokter van den  Berge doet tevens wetenschappelijk onderzoek naar neuschirurgie om de kwaliteit, ook op lange termijn, ervan te verbeteren en de last die een patiënt van de ingreep op gebied van pijn, zwelling en complicaties tot een minimum te beperken. Hij begeleid een promovendus om de resultaten daarvan in een proefschrift vast te leggen. Tevens traint hij KNO-artsen in het doen van neuscorrecties. Verder vervulde en vervult hij meerdere taken voor de landelijke KNO Vereniging, zo was hij jaren lid van de landelijke visitatiecommissie kwaliteit en hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor KNO-Heelkunde. Naast correcties van neuzen heeft hij veel ervaring in correcties van oorschelpen. 

Dokter van den Berge is werkzaam op de vestigingen Heerenveen en Utrecht van Bey by Bergman Clinics.

Behandelingen
Neuscorrecties