Informatie gevonden of heb je nog vragen?

Prijslijst

Bey Clinics behoudt zich het recht voor genoemde tarieven op enig moment te wijzigen. Bevestigde tarieven voor overeengekomen behandelingen zijn van prijswijzigingen uitgesloten.

Eerste Consult

  • Eerste consult plastisch chirurg of KNO arts *     € 50,-
  • Second opinion**                                                                € 50,-

* Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de behandelprijs.

Vergoeding zorgverzekering

 Een verwijzing van je huisarts betekent niet automatisch dat je in aanmerking komt voor vergoeding vanuit uw zorgverzekering.

  • Als tijdens jouw intake de specialist vaststelt dat je mogelijk voldoet aan de criteria die wettelijk zijn vastgesteld, kan een machtiging bij je zorgverzekeraar worden aangevraagd. Je zorgverzekeraar beoordeelt definitief of de behandeling voor vergoeding in aanmerking komt. Indien je zorgverzekeraar dit goedkeurt, zal de factuur voor de intake, de behandeling en de controle afspraken bij je zorgverzekeraar worden ingediend. Dit kan consequenties hebben voor je eigen risico.
  • Wordt de ingreep niet vergoed door je zorgverzekering? En besluit je zelf de behandeling bij Bey by Bergman Clinics uit te laten voeren, dan sturen wij geen aparte rekening naar je zorgverzekering.
  • Mocht u niet in aanmerking komen voor vergoeding vanuit uw zorgverzekering en besluiten de behandeling niet voort te zetten, dan zullen wij de intake declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit kan consequenties hebben voor uw eigen risico. De kosten van een intake met verwijzing variëren van EUR 70,- à EUR 130,- afhankelijk van verzekeraar.

** Voor een verslaglegging van de second opinion wordt een additionele € 105,- in rekening gebracht.

BTW voorwaarden

Genoemde tarieven zijn de prijzen die in rekening worden gebracht. Dit zijn prijzen exclusief btw. Op behandelingen voor de gezondheidskundige verzorging van de mens wordt geen btw geheven. Cosmetische chirugie vallen in principe onder deze zorg. Valt je behandeling niet binnen de gezondheidskundige verzorging van de mens, dan komt er nog 21% btw bovenop de hier genoemde prijzen. Je arts of consulente kan je hierover informeren.


Filter op behandeling