Informatie gevonden of heb je nog vragen?

Cosmetisch Artsen vs. Plastisch Chirurgen: Waarom bekwaamheid en veiligheid voorop moeten staan!

27-05-2024

In een recent artikel van de NOS wordt de groeiende spanning tussen plastisch chirurgen en cosmetisch artsen belicht. Plastisch chirurgen pleiten voor een wetswijziging die cosmetisch artsen zou verbieden om snijdende operaties uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan ooglidcorrecties, facelifts en buikwandcorrecties. De volledige context van dit debat kun je hier bekijken.

De standpunten van Plastisch Chirurgen

Plastisch chirurgen wijzen op de toenemende gevallen waarbij zij hersteloperaties moeten uitvoeren nadat een cosmetisch arts een fout heeft gemaakt. Ali Pirayesh van de Nederlandse Vereniging van Plastisch Chirurgen (NVPC) benadrukt dat wanneer een ingreep door een cosmetisch arts mislukt, dit vaak resulteert in verzekerde zorg, wat de druk op het toch al overbelaste zorgsysteem verhoogt.

Professor Berend van der Lei, werkzaam voor onze kliniek, legt uit dat de huidige wetgeving in Nederland stelt dat elke arts bevoegd is tot alle medische handelingen, mits hij of zij bekwaam is. Dit houdt in dat een cosmetisch arts op elk moment kan besluiten dat hij of zij bekwaam is voor een specifieke ingreep. Van der Lei vindt deze regeling onacceptabel en benadrukt dat het huidige systeem dringend herzien moet worden om de veiligheid van patiënten te waarborgen.

De visie van Cosmetisch Artsen

Aan de andere kant voelen cosmetisch artsen zich onterecht bekritiseerd. Catharina Meijer van de Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde (NVCG) stelt dat cosmetisch artsen voortdurend worden geëvalueerd door hun collega’s en dat complicaties zelden voorkomen. Echter, er is geen verplichte rapportage van complicaties bij de inspectie, wat betekent dat er geen objectieve gegevens zijn over hoe vaak dingen misgaan.

Ons standpunt: Veiligheid en bekwaamheid voorop

Bij onze kliniek hechten wij het grootste belang aan de veiligheid en gezondheid van onze cliënten. Daarom voeren onze cosmetisch artsen geen snijdende operaties uit. Wij geloven sterk in het specialisme van hoogopgeleide plastisch chirurgen voor dergelijke ingrepen. Onze plastisch chirurgen, hebben jarenlange ervaring en voldoen aan de hoogste bekwaamheidseisen. Wij zijn van mening dat de huidige regelgeving, die toestaat dat cosmetisch artsen zonder specifieke bekwaamheidseisen kunnen opereren, dringend herzien moet worden.

Wij staan achter de oproep van de plastisch chirurgen om duidelijkere wetgeving en strengere bekwaamheidseisen in te voeren. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat elke patiënt de best mogelijke zorg krijgt en complicaties zoveel mogelijk worden voorkomen.

Conclusie

Het debat tussen plastisch chirurgen en cosmetisch artsen over wie bevoegd is om snijdende operaties uit te voeren, benadrukt de noodzaak van duidelijke wetgeving en strikte bekwaamheidseisen. Bij onze kliniek staat de veiligheid van onze patiënten altijd voorop. Wij zorgen ervoor dat elke ingreep wordt uitgevoerd door een ervaren en hoogopgeleide plastisch chirurg, zodat je met een gerust hart kunt kiezen voor een behandeling bij ons.