088 9000 535 Maak een afspraak

In principe komen alle patiënten met lipoedeem in aanmerking voor behandeling. Echter, hoe ernstiger het lipoedeem, des te dankbaarder het resultaat. De meest extreme vormen van lipoedeem geven weer een nieuw probleem: aangezien hier sprake kan zijn van dusdanig extreme vetophopingen kan het gebeuren dat zelfs één gebied niet in 1 keer kan worden behandeld. Dit zal per individu moeten worden bekeken.

Patiënten met lipo-lymfoedeem
Indien er ook een lymfoedeem component aanwezig is, leert de ervaring dat er niet van uitgegaan moet worden dat het lymfoedeem verbetert. Soms zal dit wel het geval zijn, maar bij veel patiënten niet. Dan zullen dus ook elastische kousen gedragen moeten worden in de toekomst.

Vergoeding
Hier ligt een groot probleem. Aangezien de ziekte niet bekend is bij medici en verzekeringen heeft dit geen plaats in de verzekerde zorg. Daar komt nog eens bij dat de verzekeringsmaatschappijen er zich in het algemeen op beroepen dat het ‘een binnen de beroepsgroep algemeen geaccepteerde behandelmethode’ moet zijn. Daar is voorlopig (de eerstkomende jaren) nog geen sprake van. Dit wordt mede veroorzaakt doordat ook in de wetenschappelijke literatuur er nog niet of nauwelijks over de ziekte en de behandeling is gepubliceerd. Wij zijn samen met het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam en Stichting Lymfoedeem Drachten wel bezig om hierover te publiceren, maar dat is een project van vele jaren. Wij doen ons best om patiënten te helpen en sturen na het eerste consult een brief voor de verzekeraar. Helaas wordt zelden tot vergoeding overgegaan. Sinds 2013 bestaat er een richtlijn lipoedeem waar dr. Loek Habbema nauw bij betrokken is geweest. Maar ondanks dat de liposuctie als effectieve behandeling wordt aangegeven, zijn zorgverzekeraars niet tot vergoeding overgegaan.

Richtlijn
Sinds 2013 bestaat er een zogenaamde richtlijn lipoedeem. Dit is een soort recept waarin wordt beschreven hoe een patiënt met lipoedeem moet worden begeleid. Dit is een dik boekwerk, maar kort samenvattend komt de begeleiding op het volgende neer:
1. Een patiënt met lipoedeem moet uitgebreid worden geïnformeerd over deze aandoening.
2. In geval er ook echt oedeem (vocht) aanwezig is wordt dit behandeld middels oedeemtherapie.
3. In geval er geen actieve levensstijl op na wordt gehouden, moet dit in gang worden gezet middels bewegen, sporten, wandelen, fietsen. Indien dit niet zelfstandig te bereiken is, wordt hulp ingeroepen van een fysiotherapeut die volgens het principe van ‘graded activity’ het activiteitenniveau adviseert.
4. Indien er sprake is van overgewicht aan de romp moet gewichtsbeheersing en vermindering in gang worden gezet, zo nodig met hulp van een diëtist.
5. Indien er psychische problematiek is opgetreden, wordt hulp van een psycholoog geadviseerd.
6. Indien bovenstaande punten op orde zijn – dus ofwel niet van toepassing zijn, of adequaat worden uitgevoerd – kan liposuctie, mits volgens een specifieke techniek en voorwaarden uitgevoerd, worden toegepast en kunnen blijvend grote resultaten worden geboekt, mits de punten 1 t/m 5 worden gecontinueerd.

U kunt hier een samenvatting van de richtlijn lipoedeem lezen of downloaden.

 
Neem contact op of bekijk onze vestigingen