Maak een afspraak
Contact opnemen

Vervolg behandelingen

In principe komen alle cliënten met lipoedeem in aanmerking voor een behandeling. Echter, hoe ernstiger het lipoedeem, des te dankbaarder het resultaat. De meest extreme vormen van lipoedeem geven weer een nieuw probleem: aangezien hier sprake kan zijn van dusdanig extreme vetophopingen kan het gebeuren dat zelfs één gebied niet in 1 keer kan worden behandeld. Dit zal per individu moeten worden bekeken.

Lipo-lymfoedeem
Indien er ook een lymfoedeem component aanwezig is, leert de ervaring dat er niet van uitgegaan moet worden dat het lymfoedeem verbetert. Soms zal dit wel het geval zijn, maar bij veel cliënten niet. Dan zullen dus ook elastische kousen gedragen moeten worden in de toekomst.

Vergoeding
Aangezien de ziekte niet bekend is bij medici en verzekeringen heeft dit geen plaats in de verzekerde zorg. 

 
Neem contact op of bekijk onze vestigingen